המפעל מחזיק בתקנים הבאים:
  • תו תקן ישראלי לצמנט – המתיר למפעל למכור צמנט כאשר לכל סוג צמנט יש תקן מיוחד משלו.
  • 9001 ISO – תקן איכות בינלאומי – לניהול מערכות האיכות של המפעל לצורך הבטחת איכות חיצונית. 
    תקן 9001 ISO הוא מודל להבטחת איכות בתיכנון  (Design) , פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה.
  • 14001 ISO – מערכת ניהול סביבתי. מוודאת כי המפעל עומד בתקנות המשרד לאיכות הסביבה בכל הנוגע לזיהום סביבתי, מחזור וכדו‘.
  • 18001 ISO – מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה- תקן המוודא כי העובדים במפעל מועסקים תחת תנאים הוגנים כנדרש בחוק.
  • 50001 ISO – תקן לניהול מערכות אנרגיה: תקן המוודא כי הניהול האנרגטי של המפעל נעשה באופן מושכל ויעיל.
גלריית תעודות