בשנת 1936 רכשה חברת ”שמשון" מתושבי המושבה ”הרטוב" שטחים נרחבים במטרה להקים מחצבה ומפעל לייצור מלט.
עם השנים, הלך המפעל והתפתח והפך למפעל השני בגודלו בישראל לייצור מלט. בשנות ה-60 המפעל עבר לבעלות חברת ”נשר” ולאחר כ-50 שנה המפעל נרכש ע”י קבוצת משקיעים ישראלית. מפעל מלט הרטוב משתרע על שטח של כ-350 דונם ושטחי המצבות משתרעים על פני כ-1,000 דונמים נוספים.
כושר הייצור השנתי של מלט הרטוב עומד על כ-850,000 טון מלט בשנה, המלט מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בשוק.
הקשר של המפעל עם הסביבה והקהילה חזק במיוחד ומרבית עובדי המפעל הינם תושבי האזור.
כמפעל תעשייתי יצרני, מקפידה מלט הרטוב להשקיע בטכנולוגיות לשיפור איכות הסביבה תוך עמידה מלאה בדרישות החוק והרשויות.
בנוסף לכך, תהליך הייצור מנוטר בצורה רציפה הן על ידי יחידת הבקרה של המפעל והן ע”י גופים ממשלתיים חיצוניים.
80 שנות נסיון בתחום המלט והשקעה מתנמדת בטכנולוגיה, בעובדים ובקשרי הקהילה נותנים לנו את הכח להמשיך לייצר מלט איכותי למאות לקוחותינו המרוצים.
80
שנות נסיון
בייצור מלט
80
80% מהעובדים הם
תושבי האזור
5,000,000
שקי מלט בשנה
2,000
משאיות יוצאות
מהמפעל מדי חודש
15%
מעל ל 15% מהתצרוכת
השנתית של כל מדינת ישראל
3,000
טון מלט ביום
5
עמידה בתקני איכות מוצר,
בטיחות, איכות תהליכי עבודה,
איכות הסביבה ושימור האנרגיה
350
המפעל משתרע
על שטח של
כ 350- דונם
השקעה ושותפות
בקהילה